Integracyjne spotkanie pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej.

14 lutego 2014r. w Dniu św. Walentego w restauracji „Strzelec” w Strzelinie, odbyło się spotkanie integracyjne pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej „Celestyn”. Walentynkowe spotkanie pracowników ZAZ rozpoczęła uroczystą przemową Prezes Stowarzyszenia Św. Celestyna Pani dr nauk med. Krystyny Kobel – Buys. Było to jedno z wielu spotkań pracowników Zakładu w Mikoszowie, które przyczynia się do budowania dobrych relacji pomiędzy osobami zatrudnionymi w ZAZ.

Zakład Aktywności Zawodowej „Celestyn” dotychczas słynął z ceramiki artystycznej. Obecnie Zakład w Mikoszowie świadczy również dodatkową usługę – obsługa terenów zielonych . Na potrzeby nowej usługi zostało zatrudnionych dodatkowo dziewięciu pracowników.