Podziękowania dla firmy INVEST-PART

W ostatnim czasie wyposażenie naszego Stowarzyszenia powiększyło się o sprzęt do światłolecznictwa – lampę Bioptron PRO 1wraz z zestawem filtrów. Zakup lampy został dofinansowany przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PART” sp. z o.o. Lampa będzie używana do wsparcia neurorehabilitacyjnego i rehabilitacji osób z problemami bólowymi, lękowymi i stanami depresyjnymi w szczególności osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną. Rezultaty używania lampy to aktywacja neuroprzekaźników, która znajduje zastosowanie w leczeniu depresji, depresji sezonowej SAD, zaburzeń snu, nerwic, leczeniu bólu, redukcji lęków.

Serdecznie dziękujemy naszemu darczyńcy!!!