Historia „Dawida i Goliata”, ” Tuwim, Brzechwa, Dobre Wychowanie”

Do naszego przedszkola w ramach co miesięcznych spotkań z teatrem przyjeżdżają artyści z Krakowa. Przedstawienia teatralne, które prezentowane są przedszkolakom, poza wymiarem artystycznym mają też wymiar edukacyjny. Artyści zachęcają dzieci do interaktywnego uczestniczenia w przedstawieniach. Wszystkie spotkania teatralne są bardzo dobrze odbierane przez młodych widzów .