Henryków 2011 – II Pielgrzymka osób niepełnosprawnych

Dnia 27 sierpnia 2011 roku uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Mikoszowa wzięli udział w II Pielgrzymce osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół w Henrykowie.

Tegoroczne hasło pielgrzymki brzmiało „W komunii z Bogiem”, zaś mszę św. odprawił ks. kard. Henryk Gulbinowicz. Celem spotkania była wspólna modlitwa, integracja osób niepełnosprawnych, stworzenie płaszczyzny porozumienia i wzajemnego wsparcia wśród niepełnosprawnych ale także wśród wszystkich zainteresowanych niepełnosprawnością.
W dniu pielgrzymki można było zasięgnąć porady prawnika, psychologa, duszpasterza oraz wykonać bezpłatne badanie słuchu i mammografię. Uczestnicy Warsztatu mieli również możliwość prezentacji własnej twórczości. Przedstawienie Teatru Tańca pt.”Wspomnienia” oraz występ wokalny Malwiny Pierożek spotkał się z wielkim aplauzem. Mamy nadzieję że, w przyszłym roku też będzie nam dane uczestniczyć w tak wspaniałym przedsięwzięciu.