Godna naśladowania postawa młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 1 w Strzelinie

Każdego roku Pani pedagog z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie Pani Daniela Symonowicz wraz z grupą uczącej się tam młodzieży odwiedza nasz Ośrodek i naszych podopiecznych. W tym roku wizyta taka miała miejsce 10 lutego. Wspaniała młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzelinie zorganizowała zabawę karnawałową, w której udział wzięli uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej, Niepublicznego Gimnazjum, Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Mikoszowa.

Zorganizowana przez uczącą się w Strzelinie młodzież impreza poza dobrą wspólną zabawą była również doskonałą okazją do integrowania się uczniów pełno i niepełnosprawnych. Podopieczni Pani Danieli Symonowicz swoją wizytą w Stowarzyszeniu sprawiają zawsze wiele radości młodzieży z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, która na co dzień boryka się z brakiem akceptacji i izolacją, dlatego cieszy nas każdy gest w kierunku akceptacji osób chorych i niepełnosprawnych. Jest to bardzo szlachetna i godna naśladowania postawa młodych ludzi z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 1 w Strzelinie.

 

Kierownictwo oraz podopieczni Stowarzyszenia św. Celestyna z Mikoszowa
składają serdeczne podziękowanie
Szanownej Pani pedagog oraz wspaniałej Młodzieży
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Strzelinie za pamięć i czynione wciąż starania w kierunku budowania dobrych relacji

pomiędzy osobami pełno i niepełnosprawnymi.