Gala z okazji IV edycji konkursu „Samorząd Równych Szans 2011”

5 października 2012r. w Karpaczu w Hotelu Gołębiewski miało miejsce wręczenie wyróżnień w IV edycji
konkursu „Samorząd Równych Szans 2011” na najlepsze praktyki samorządów w zakresie polityki na rzecz osób
niepełnosprawnych. Organizatorem współzawodnictwa była Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Patronat
honorowy nad tegorocznym konkursem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Na uroczystą galę z udziałem około 360 osób reprezentujących między innymi sektor społeczny oraz instytucje publiczne
i podmioty biznesowe z całego kraju, został zaproszony również Zarząd Stowarzyszenia św. Celestyna z Mikoszowa –
dr nauk med. Krystyna Kobel-Buys oraz mgr Małgorzata de Haan. Komisja konkursowa, której przewodniczył Jarosław
Duda Sekretarz Stanu w MPiPS, a zarazem Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, oceniała 125
wniosków i nagrodziła działania najlepszych samorządów z całej Polski, które kładą szczególny nacisk na współpracę
z organizacjami pozarządowymi, przyczyniających się tym samym do wyrównywania szans osób niepełnosprawnych
w różnych aspektach życia społecznego i zawodowego. Oprócz gali i wręczenia nagród, organizatorzy konkursu
zorganizowali warsztaty z zakresu tworzenia dostępnej cyberprzestrzeni i dostępności informacji dla osób
niepełnosprawnych.