Gala Finałowa Europejskiego Forum Integracji

3 grudnia z okazji Światowego Dnia Chorego uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Zakładu Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu Świętego Celestyna w Mikoszowie wyjechali do Teatru Polskiego do Wrocławia na Galę Finałową Europejskiego Forum Integracji na rzecz Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych.

Grupa teatralna WTZ przedstawił spektakl zatytułowany „Dar”, w którym wystąpili: Mariola i Sylwia Wrócińskie, Justyna Granek, Natalia Niedojadło, Adrian Azarewicz i Daniel Mysior.

Mariola Wrócińska zatańczyła utwór z repertuary grupy Abba pt. „Super Trouper”.

Michał de Haan – przedstawiciel ZAZ Mikoszów zaprezentował taniec nowoczesny oraz utwór muzyczny zagrany na keybordzie.

Całość zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Arka, które był współtwórcą Europejskiego Forum Integracji.

 

Projekt Europejskiego Forum Możliwości, współfinansowany przez FIO, adresowany był do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Dotyczył problematyki wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania temu – zarówno dzięki zapisom prawnym, jak i zmianie postaw społecznych. Projekt obejmował zarówno warsztaty dla osób niepełnosprawnych oraz udział w gali finałowej, podczas której swoimi refleksjami na temat przestrzegania zabezpieczeń prawnych gwarantowanych w konwencji ONZ podzielą się uczestnicy warsztatów.

 

Wśród gości honorowych gali finałowej byli:

Małgorzata de Haan – wiceprezes Stowarzyszenia Świętego Celestyna w Mikoszowie

Jarosław Duda – pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych

Gianniniego Lamberto – profesor historii i filozofii na Liceo Scientifico Enriques Livorno