Finał Konkursu Lodołamacze 2014 – II miejsce w Polsce dla Celestyna

 

Konkurs organizowany jest przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „FAZON” i jest przeprowadzany od 2006 r. Biorą w nim udział firmy, instytucje i organizacje angażujące się w problematykę osób niepełnosprawnych. Celem Konkursu jest promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych.  Honorowy patronat nad tegoroczną edycją objęła Małżonka Prezydenta Anna Komorowska.
Konkurs składa się z dwóch etapów: regionalnego i centralnego. Podczas pierwszego kapituły w całej Polsce wyłaniają finalistów regionalnych. Regionalni zwycięzcy poszczególnych kategorii biorą udział w centralnym etapie konkursu, w którym wybierani są ogólnopolscy Lodołamacze. Zwycięzcą etapu regionalnego wśród instytucji w kategorii: otwarty rynek pracy zostało Stowarzyszenie św. Celestyna z Mikoszowa.
Natomiast w środę 8 października 2014r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się ogólnopolski finał Konkursu Lodołamacze. Obecni byli pracodawcy z całego kraju. Firmy i instytucje wyróżniono za przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych w trzech kategoriach: zatrudnienie chronione, otwarty rynek pracy oraz instytucja.  Wśród Instytucji finalistami zostali: „Twoje Nowe Możliwości”  Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia z Wrocławia, Stowarzyszenie Świętego Celestyna z Mikoszowa w województwie dolnośląskim oraz Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL z Warszawy.
W ogólnopolskiej kapitule Konkursu Lodołamacze zasiadają m.in. główny inspektor pracy, rzecznik praw obywatelskich, prezes Najwyższej Izby Kontroli, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, parlamentarzyści, sportowcy, dziennikarze i artyści.
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych to największa organizacja pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Działa już od 19 lat. Skupia blisko 600 firm i instytucji, które zatrudniają łącznie ok. 65 tys. pracowników, w tym ponad 35 tys. osób niepełnosprawnych.