Europejska Nagroda Obywatelska

Stowarzyszenie Świętego Celestyna zdobyło Europejską Nagrodę Obywatelską przyznaną przez Parlament Europejski za szczególne zasługi w niesieniu pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym. Nagroda ta przyznawana jest za wspieranie lepszego wzajemnego zrozumienia i bliższej integracji pomiędzy obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz za działania nadające konkretny wyraz wartościom zapisanym w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Uroczystość wręczenia nagrody miała miejsce 22 października 2012 r. w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu. Nagrodę Zarządowi Stowarzyszenia Świętego Celestyna wręczył Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Pan Jacek Protasiewicz, w obecności Pani Lidii Geringer de Oedenberg – Kwestora w Prezydium Parlamentu Europejskiego, która nominowała Stowarzyszenie Świętego Celestyna do Europejskiej Nagrody Obywatelskiej oraz Pana Piotra Borysa, posła do Parlamentu Europejskiego, członka jury przyznającego nagrodę. Przekazanie nagrody odbyło się w obecności wielu Przyjaciół i zaproszonych na tą uroczystość gości.

Korzystając więc z okazji pragniemy serdecznie podziękować Wszystkim przybyłym na uroczystość za ich obecność i często wieloletnie wsparcie naszej Organizacji w działaniach na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.