„Działamy Razem”


Ogłaszamy nabór osób dorosłych z niepełnosprawnościami, nie objętych żadną inną forma wsparcia, do udziału w projekcie ogłoszonym przez PFRON w ramach konkursu pn. „Działamy Razem”.

Osoby zainteresowane ofertą zachęcamy do kontaktu: 885 508 811