Dziękujemy za słowa uznania otrzymane z okazji 22 rocznicy działalności Stowarzyszenia.

Zarząd oraz cała Społeczność Stowarzyszenia św. Celestyna składają serdeczne podziękowania Wszystkim za pamięć oraz za otrzymane listy, z okazji 22 rocznicy działalności Stowarzyszenia, która miała miejsce w maju 2013r., z wyrazami uznania dla naszej pracy na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Państwa słowa są dla nas jasnym promykiem słońca, który potwierdza słuszność obranej przed laty drogi pełnej wiary, miłości i oddania sprawie jaką jest pro społeczna działalność naszej Organizacji.