Dziękujemy wspaniałym Sponsorom Dnia Otwartego 2013 r.

Zarząd, Pracownicy oraz Podopieczni
Stowarzyszenia Świętego Celestyna z Mikoszowa
składają serdeczne podziękowania Wszystkim
zaangażowanym w organizację i pomyślną realizację
Dnia Otwartego, który miał miejsce 15 czerwca 2013r.

Szczególne podziękowania należą się przede wszystkim
wspaniałomyślnym SPONSOROM za okazaną życzliwość i pomoc
w postaci finansowego lub rzeczowego wsparcia,
które pomogło nam w zorganizowaniu III Edycji Dnia Otwartego.

 

 

Wyrazy wdzięczności kierujemy także w stronę niezwykłych Wolontariuszy.