„Droga Krzyżowa z Bł. Janem Pawłem II wraz z Osobami Niepełnosprawnymi”

28 marca 2014 roku Stowarzyszenie św. Celestyna uczestniczyło w zorganizowanej przez Wydział Duszpasterski Kurii Archidiecezji Wrocławskiej Diecezjalne Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych wraz z Ośrodkiem Działań Społeczno-Kulturalnych „Piast” integracyjnej „Drodze Krzyżowej z Błogosławionym Janem Pawłem II wraz z Osobami Niepełnosprawnymi”. Jednocześnie było to duchowe przygotowanie do Kanonizacji Ojca Świętego, Jana Pawła II. Ta szczególna Droga Krzyżowa miała miejsce w Kościele Uniwersyteckim P.W. Najświętszego Imienia Jezusa i prowadzona była pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Józefa Kupnego- Metropolity Wrocławskiego. Było to niecodzienne duchowe przeżycie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz dla dyrektor Małgorzaty de Haan, która również wzięła udział w integracyjnej drodze krzyżowej. Nastrojowy kościół wraz z przepiękną oprawą wizualną, dźwiękową i tekstową zapewnili wszystkim niezwykłych doznań, które były powodem do wzruszenia.

 

Z tego miejsca pragniemy bardzo serdecznie podziękować
Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Józefowi Kupnemu- Metropolicie Wrocławskiemu
oraz Organizatorom integracyjnej Drogi Krzyżowej
za zaproszenie i niecodzienne duchowe doznania jakich dostarczyła Wszystkim
ta przepięknie przygotowana, z myślą o osobach niepełnosprawnych, droga krzyżowa.