Doroczny „Koncert Kolęd” w Celestynie

16 grudnia w Stowarzyszeniu św. Celestyna miał miejsce nastrojowy „Koncert Kolęd”, który był okazją do spotkania i wspólnego kolędowania Podopiecznych i ich Opiekunów, Pracowników oraz Dyrekcji Stowarzyszenia. Przepięknie wykonane kolędy oraz pieśni świąteczne zaprezentowali wspaniale przygotowani przez swoich nauczycieli Panie: Mirosławę Pajączkowską, Annę Hajok oraz Agatę Majewską uczniowie funkcjonującego przy Stowarzyszeniu Ogniska Muzycznego działającego w ramach Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego. Warto w tym miejscu nadmienić, iż Pani Mirosława Pajączkowska to wybitny pedagog, który od wielu lat współpracuje z Stowarzyszeniem św. Celestyna kształcąc utalentowane dzieci w grze na fortepianie i akordeonie. Pani Mirosława jest również współorganizatorem koncertów oraz imprez artystycznych odbywających się w Stowarzyszeniu, do których pomaga przygotować oprawę muzyczną oraz wokalną. Wspólne kolędowanie integruje i jednoczy społeczność Stowarzyszenia, przygotowując Wszystkich dzięki muzyce i niezwykłej atmosferze do Świat Bożego Narodzenia.
Całość przygotowała Pani Małgorzata de Haan założycielka i dyrektor Ogniska Muzycznego, która od wielu lat organizuje w ośrodku różnego rodzaju koncerty, spotkania muzyczne, taneczne i teatralne.

Od początku praca Pani dyrektor Małgorzaty de Haan skierowana była na wszechstronny rozwój artystyczny niepełnosprawnych Podopiecznych Stowarzyszenia św. Celestyna oraz uczniów utworzonego przy Ośrodku Ogniska Muzycznego działającego w ramach Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego. Oprócz swej podstawowej działalności, jaką jest edukacja uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży ze Strzelina i okolic szkoła prowadzi intensywną działalność koncertową w lokalnym środowisku, a Podopieczni Ogniska biorą również udział w różnego rodzaju konkursach o zasięgu lokalnym jak i krajowym. W działalności artystycznej uczniowie pod fachowym okiem swych nauczycieli odnosili i nadal odnoszą wiele sukcesów na przesłuchaniach, konkursach i festiwalach muzycznych oraz teatralnych od szczebla regionalnego po krajowy. Świadczy to o odpowiednio dobranych metodach pracy z młodzieżą, dużym zaangażowaniu nauczycieli w kształceniu młodych talentów muzycznych, wokalnych, tanecznych i aktorskich, których nigdy w Stowarzyszeniu św. Celestyna nie brakowało. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu w naszej szkole wielu Podopiecznych Ogniska Muzycznego działającego przy Stowarzyszeniu kontynuuje naukę na Uczelniach Wyższych. Znaczącą rolę w kształceniu artystycznym odgrywa działalność koncertowa wychowanków, jak i zaproszonych do Stowarzyszenia gości, która prowadzono była od samego początku istnienia Ośrodka. Każdego roku w Stowarzyszeniu św. Celestyna organizowanych jest wiele koncertów i popisów uczniów, które odgrywają ważną rolę w życiu Stowarzyszenia jak i w życiu lokalnej społeczności.

„Koncert Kolęd”, „Koncert Noworoczny”, „Koncert Kobiety Kobietom”, to tylko niektóre z wielu tradycyjnie już odbywających się spotkań muzycznych w naszym Ośrodku, które poza walorem artystycznym przyczyniają się do integracji i lepszego poznawania się osób niepełno i pełnosprawnych. Wspólne muzykowanie likwiduje wiele barier i daje niezwykłą możliwość wyrażenia siebie za pomocą instrumentu, śpiewu, tańca czy gry aktorksiej.

Koncert Kolęd – Podopieczni Ogniska Muzycznego przygotowani przez Panią Mirosławę Pajączkowską:
Jakub Maras – fortepian

Theresa von Kap-herr – fortepian

Karol Moszonka – akordeon

Klara Heath – fortepian

Antonina Zakałek – fortepian

Maxymilian Kawałek – fortepian

Marcel Więcławski – fortepian

 

Koncert Kolęd – Podopieczni Ogniska Muzycznego przygotowani przez Panią Annę Hajok:
Marcin Gorząch – „Dzisiaj w Betlejem”, „Lulajże Jezuniu”
Cecilia von Kap-herr – „Cicha noc”
Beata Ciastek – „We wish You a Merry Christmas”, „White Christmas”
Alicja Szczepańska – „Gdy śliczna Panna”
Laura Karaś – „Był sobie król”, Jingle Bells”
Michał Nowak – „Jezus malusieńki”, „Jingle Bells”
Michał de Haan – „Autumn Leaves”, „Cicha noc”

Koncert Kolęd – Podopieczni Ogniska Muzycznego przygotowani przez Panią Agatę Majewską:

Malwina Pierożek – „Gdy się Chrystus rodzi”
Antonina Zakałek – „Let it Snow”
Milena Nowak – „White Christmas”
Edwina von Kap-herr – „Rockin’ aroundthe christmas tree”