Celestyn na III Dolnośląskim Konwencie Organizacji i Środowisk Osób z Niepełnosprawnościami

Pod koniec stycznia 2019 roku wiceprezes Stowarzyszenia św. Celestyna Pani Małgorzata de Haan wzięła udział w konsultacjach poświęconych aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
Samorząd województwa niebawem ogłosi konkurs dla organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski podsumował konsultacje z przedstawicielami NGO. W sumie z budżetu województwa dolnośląskiego na te zadania zostanie przeznaczony prawie milion zł. Konsultacje w sprawie zadań planowanych do konkursu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w 2019 r. trwały dwa tygodnie. Przez ten czas NGO mogły zgłaszać propozycje zadań związanych z aktywizacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami.

  • Głos dolnośląskich organizacji pozarządowych jest dla nas bardzo istotny. To barometr potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jestem zdania, że nic o Was bez Was, dlatego jesteśmy otwarci na dialog. Wpłynęło mnóstwo propozycji zadań, dzięki czemu możemy wspólnie zdefiniować najważniejsze oczekiwania środowiska i ogłosić konkurs dotyczący poprawy jakości życia Dolnoślązaków borykających się z różnymi dysfunkcjami – zaznacza wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.
  • W ślad za postulatami środowiska osób z niepełnosprawnościami zgłoszonymi podczas III Dolnośląskiego Konwentu Organizacji i Środowisk Osób z Niepełnosprawnościami zaproponowaliśmy realizację kilku zadań, o których mogliśmy szeroko dyskutować – mówi pełnomocnik marszałka Paweł Parus.

Proponowane zadania:

  1. Usługi wspierające niezależne życie (usługi asystentury, przerwa wytchnieniowa i regeneracyjna);
  2. Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami poprzez sport (czynne i regularne uczestnictwo w zajęciach/treningach wraz z możliwością udziału w turniejach i zawodach, uczestnictwo w imprezach sportowych);
  3. Organizacja warsztatów oraz przeglądu twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych (wsparcie rozwoju artystycznego utalentowanych osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach sztuki oraz prezentacja ich twórczości mieszkańcom Dolnego Śląska w otwartej przestrzeni publicznej);
  4. Prowadzenie rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w różnego typu placówkach.

Kolejnym przykładem Samorządu Dolnego Śląska w walce z wykluczeniem społecznym jest trwający konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego z rekordową kwotą prawie pół miliona złotych.