Aktywność Kobiet 2012

5 kwietnia 2013 roku odbyła się uroczysta Gala II edycji konkursu „Aktywność Kobiet 2012”. Wyodrębnionych zostało pięć kategorii konkursowych: aktywność kobiet w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, w podmiotach gospodarki społecznej oraz w środowiskach lokalnych.

W Gali wzięło udział 300 zaproszonych gości w tym również laureatki I edycji konkursu w kategorii Rozwój Lokalny i Regionalny – Panie Prezes oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Świętego Celestyna dr nauk med. Krystyna Kobel–Buys, mgr Anna Kobel oraz mgr Małgorzta de Haan. W trakcie imprezy przypomniano o szczególnych osiągnięciach naszej organizacji, która od wielu lat w aktywny sposób przyczynia się do zmniejszenia dysproporcji w zatrudnianiu kobiet i mężczyzn na naszym terenie. W chwili obecnej 85% zatrudnionych w Stowarzyszeniu to właśnie kobiety, co zostało dostrzeżone i nagrodzone już w I edycji konkursu. Gala odbyła się przy udziale Pani Ilony Antoniszyn–Klik – Wiceminister Gospodarki oraz przedstawicieli władz województw: dolnośląskiego, świętokrzyskiego, opolskiego i śląskiego.

Zwycięzcom zostały wręczone nagrody wykonane przez artystki z Katedry Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Rzeźby – „Szklane krople” symbolizujące wkład kobiet w życie publiczne. Całość uświetnił występ Zbigniewa Zamachowskiego, który zaśpiewał kilka piosenek o kobietach, Magdaleny Zawartko z zespołem oraz pokaz grupy akrobatycznej Duo Creative.

Korzystając z okazji składamy serdeczne gratulacje Wszystkim tegorocznym laureatom konkursu, a szczególnie wyjątkowej mieszkance naszego miasta Pani Helenie Kapka- właścicielce restauracji „Sezam”, która otrzymała nagrodę „Aktywność Kobiet 2012” w kategorii małych przedsiębiorstw.