Aktywne wakacje w Celestynie.

Aktywne wakacje w Celestynie.

Również w trakcie wakacji w Celestynie mają miejsce normalne zajęcia. Cały rok otwarty jest nasz Ośrodek Medyczny, Przedszkole, Szkoły w tym również Muzyczna, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Zakład Aktywności Zawodowej. Dzięki temu nasi Podopieczni mają zapewnioną odpowiednią opiekę również w trakcie letniej i zimowej przerwy, co jest sporym odciążeniem dla rodziców, którzy nie są w stanie na okres dwóch miesięcy zapewnić swoim dzieciom aktywnego wypoczynku i niezbędnej rehabilitacji. W czasie wakacyjnych zajęć, dzieci niepełnosprawne oraz ich zdrowi rówieśnicy wyjeżdżają na różnego rodzaju organizowane przez Stowarzyszenie obozy, wycieczki, pikniki np. do zaprzyjaźnionej przepięknej Doliny Żab, w tym miejscu pragniemy bardzo serdecznie podziękować Panu Andrzejowi Drążewskiemu za ugoszczenie Uczestników i Opiekunów WTZ na terenie Doliny.

Latem nadal trwają w naszej placówce zajęcia ruchowe z hipoterapii, dogoterapii oraz animaloterapii prowadzone przez naszych znakomitych terapeutów. Program letnich zajęć w Przedszkolu, Szkołach oraz w WTZ każdego roku uzupełniamy o dodatkowe, ciekawe zajęcia, m.in. wyjścia na basen, muzykoterapię, biblioterapię, czy różnego rodzaju zajęcia aktywizujące na świeżym powietrzu, ponieważ większość zajęć w tym czasie odbywa się w plenerze. Doskonale sprawdza się nasz nowy plac zabaw, wybudowany również z myślą o niepełnosprawnych dzieciach – Podopiecznych Stowarzyszenia św. Celestyna. Oprócz zwykłych urządzeń oraz ogromnej trampoliny do skakania wchodzącej w skład nowego placu zabaw, znajdują się tam specjalistyczne urządzenia dla niepełnosprawnych dzieci, np. huśtawka, z której może korzystać dziecko poruszające się na wózku inwalidzkim.

Przed i w czasie wakacji przeprowadzane są w całym Ośrodku niezbędne remonty w tym sal zajęciowych, aby nasi Podopieczni mogli spędzać czas w czystych i świeżych pomieszczeniach. Ogromną pomoc zapewnili nam wspaniali Wolontariusze dzięki Kierownikowi do spraw administracyjno – gospodarczych Stowarzyszenia koordynatorowi Wolontariatu inż. Jeroen de Haan – Sołtys Mikoszowa, który przyciąga do naszego Ośrodka młodzież niemalże z całej Europy w tym z Holandii, Belgii, Niemiec i innych. Nasi zagraniczni Goście jak i Pensjonariusze strzelińskiego Zakładu Karnego wykonywali niezbędne remonty oraz prace porządkowe na terenie oraz wokół całego Ośrodka zgodnie z rozpisanym planem zajęć. Koordynator Wolontariatu od kilkunastu lat zajmuje się organizacją zagranicznej pomocy dla naszych Podopiecznych i przyczynia się do ciągłego upiększania Stowarzyszenia oraz Mikoszowa.

Dzięki temu, że Stowarzyszenie pracuje przez cały rok, Podopieczni i ich Opiekunowie mają zagwarantowane poczucie bezpieczeństwa, poprzez ciągłość zajęć aktywizujących, ponieważ w przypadku osób niepełnosprawnych długie przerwy w rehabilitacji i terapii mogą tylko pogorszyć ich funkcjonowanie i wypracowane w ciągu roku szkolnego osiągnięcia.

Życzymy Wszystkim udanych wakacji 