Celestyn akredytowanym Ośrodkiem Szkolenia Kadr Medycznych

Z radością informujemy, iż Stowarzyszenie św. Celestyna, Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn” otrzymało akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie jako Ośrodek Szkolenia Kadr Medycznych ( https://www.cmkp.edu.pl/kursy/?page=jednostki&typ=1&gz=3&spe=245&woj=02). Kierownikiem naszego Ośrodka Szkoleniowego jest Pan dr n. med. Krzysztof Aleksandrowicz Adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Katedry Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.