Zakup pro społeczny

„Zakup pro społeczny” – certyfikat jakości dla Zakładu Aktywności Zawodowej z Mikoszowa
Miło nam zakomunikować, iż 8 grudnia 2017 roku we Wrocławiu w trakcie Dolnośląskiego Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej, które zorganizował Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nasz Zakład Aktywności Zawodowej mieszczący się w Mikoszowie otrzymał certyfikat poświadczający prawo do posługiwania się znakiem ZAKUP PROSPOŁECZNY w stosunku do wyrobów ceramicznych wykonywanych ręcznie z masy szamotowej i porcelitowej. Nagrodę z rąk Pana Jerzego Michalaka – Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego odebrała Pani Małgorzata de Haan – Wiceprezes Stowarzyszenia św. Celestyna wraz z dyrektorem Zakładu Aktywności Zawodowej w Mikoszowie Panem Waldemarem Orlińskim oraz Panem Łukaszem Sikorą – kierownikiem w ZAZ Mikoszów.
Dolnośląskie Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej to przestrzeń dla przedstawicieli różnych sektorów do włączenia się w działania na rzecz ekonomii społecznej, rozwoju jej infrastruktury i różnorodności. Celem tego wydarzenia jest dzielenie się potencjałem pomiędzy uczestnikami, posiadającymi wiedzę i doświadczenia z różnych obszarów i branż.

Organizator: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Patronat: Marszałek Województwa Dolnośląskiego