Przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli z Legnicy na spotkaniu warsztatowym w Celestynie

25 kwietnia odbyło się czterogodzinne spotkanie warsztatowe zorganizowane przez Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy dla doradców przedmiotowych, pedagogów i psychologów z tamtego terenu.

Spotkanie miało na celu zapoznanie się ze koncepcją organizacyjną pomocy osobom niepełnosprawnym realizowaną przez Stowarzyszenie. Podczas spotkania uczestnikom przestawiono model Celestynowski, a jego realizację specjaliści z Legnicy mogli obserwować podczas wizyty. Specjaliści z Legnicy zainteresowani standardami diagnozy autyzmu wysłuchali godzinnego wykładu , w którym zaprezentowano standard diagnostyczny naszej poradni dla osób z autyzmem.
W dyskusji na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz innych zaburzeń rozwojowych uczestniczyli specjaliści: lekarz psychiatra i neurolog oraz neurologopedzi pracujący w zespołach diagnostycznych.
Pani Irena Biodrowska, dyrektor Ośrodka wyraziła chęć współpracy z Stowarzyszeniem św. Celestyna, a uczestnicy spotkania dzielili się wrażeniami podkreślając nowatorstwo rozwiązań, bogactwo oferty oraz entuzjazm i zaangażowanie pracowników.