Pracownicy PFRON z Warszawy z wizytą w ZAZ

12 czerwca 2018r. odbyła się kontrola przeprowadzona przez pracowników PFRON-u z centrali z Warszawy (9 osób) w obecności przedstawicieli z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. Delegacja z Warszawy zapoznała się z funkcjonowaniem Zakładu Aktywności Zawodowej w Mikoszowie działającym w ramach Stowarzyszenia św. Celestyna. Przy okazji przedstawiciele PFRON mieli okazję poznać całokształt działalności Stowarzyszenia św. Celestyna. Warto w tym miejscu dodać, że kontrola celestynowskiego ZAZ wypadła bardzo pozytywnie. Pracownicy PFRON-u przekonali się jak sprawnie funkcjonuje ZAZ jak i całe Stowarzyszenie. Goście zainteresowani też byli problemami, z jakimi borykają się tego typu organizacje, ale przede wszystkim został doceniony trud i ciężka praca świadczona w Celestynie na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.