Piknik jeździecki i Mini Zawody Towarzyskie

Zapraszamy wszystkich jeźdźców wraz z rodzicami na piknik jeździecki i mini zawody dla wszystkich dzieci biorących udział w zajęciach rekreacyjnej jazdy konnej. Każdy znajdzie konkurencję dla swojego poziomu zaawansowania.

W czasie pikniku przewidujemy:

1 .Termin zawodów: 30.07.2016r.

2. Miejsce zawodów: Stowarzyszenie św. Celestyna w Mikoszowie –dział Hipoterapii
3. Zapisy oraz wszelkie informacje udzielane są przez organizatora pod numerem telefonu 603250069 lub 607848801

4. Dokładny harmonogram godzinowy zostanie podany w terminie do 22.07.2016

5. P rosimy o zgłaszanie udziału w pikniku do dnia 22.07.2016.

Udział w pikniku jest bezpłatny.

Zgłoszenie na zawody przyjmujemy do 22.07.2016. każdy jeździec może wpisać się na dwa przejazdy (2 w jednym konkursie lub po 1 w dwóch różnych konkursach).

– wpisowe 20zł – obejmuje maksymalnie dwa przejazdy konkursowe, rozprężenie konia przed przejazdem (rozgrzewkę), pamiątkowy dyplom oraz nagrody dla zwycięzców.

Zgłoszenia na piknik oraz wpisowe na zawody proszę kierować do Instruktora.

PROGRAM i ZASADY ZAWODÓW SKOKOWYCH :

30.07.2016 (sobota ok. GODZ. 17.00) Zawodnicy startujący w pierwszym konkursie zobowiązani są do wcześniejszego przygotowania koni (czyszczenie, siodłanie).

KONKURS nr.1 LL – zwykły (60cm). KONKURS DLA GRUPY ZAAWANSOWANEJ (galopującej). Z awodnicy z jednakową liczbą punktów karnych klasyfikowani są według czasu przejazdu – wygrywa zawodnik który uzyskał najkrótszy czas przejazdu.

W konkursie cały przejazd odbywa się galopem, lub kłusem z wymaganym najazdem na przeszkodę galopem (minimum dwie foule do przeszkody).

KONKURS nr. 2 mini LL – zwykły (30cm). KONKURS DLA GRUPY ŚREDNIOZAAWANSOWANEJ (samodzielnie kłusującej). Z awodnicy z jednakową liczbą punktów karnych klasyfikowani są według czasu przejazdu – wygrywa zawodnik który uzyskał najkrótszy czas przejazdu.

nadużywanie pomocy jeździeckich; bicie konia – dyskwalifikacja

Parkur będzie składał się z przejazdu przez drążki ułożone na płasko oraz przeszkody o maksymalnej wysokości 30cm. W konkursie cały przejazd odbywa się kłusem.

Dozwolone dwa przejścia do stępa podczas przejazdu konkursowego- każde kolejne 4 punkty karne.

Wymaganym najazd na przeszkodę kłusem. Każdy brak zakłusowania do przeszkody – 4 punkty karne.

KONKURS nr. 3 PONY GAMES – KONKURS DLA GRUPY POCZĄTKUJĄCEJ (DZIECI JEŻDŻACE NA LONŻY LUB SAMODZIELNIE STĘPUJACE).

Każdy przejazd będzie odbywał się z udziałem asystenta jeźdźca. Asystent zobowiązany jest do prowadzenia konia z ziemi.

Każdy jeździec w formie zabawy pokonuje prosty tor przeszkód z pomocą asystenta. Np. Jazda slalomem wokół opon, nakładanie ringo na pachołki.

Dozwolona jazda stępem lub kłusem.

bicie konia – dyskwalifikacja

Podczas zgłaszania do zawodów prosimy o informację czy asystentem prowadzącym konia będzie rodzic itp. Czy organizator ma zapewnić asystenta – wolontariusza.

UWAGA!! Osoby chętne do udziału w zawodach na własnym koniu zobowiązane są do wcześniejszego kontaktu z organizatorem.

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne o przestrzeganie przedstawionego poniżej kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.

Kodeks Postępowania z Koniem:  
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia, transportu.

II. Konie i jeźdźcy musza być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.

III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnie podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycje koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.

IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranna opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnej eutanazji.  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.