Lipiec z dogoterapią

W lipcu dzieci uczestniczyły w zajęciach terapii pedagogicznej z udziałem psa.
Podczas zajęć ruchowych ćwiczyły planowanie ruchu, obustronną koordynację ruchową, równowagę statyczną i dynamiczną. Ćwiczenia dotyczyły również schematu własnego ciała i jego położenia w przestrzeni.
Zajęcia ruchowe były doskonałą zabawą- przekładającą się na poprawę funkcjonowania dzieci w wielu sferach.