Kurs „Zakażenia HIV i choroba AIDS i inne zakażenia”

Informujemy, iż 14.06.2019 r., w siedzibie Stowarzyszenia św. Celestyna, Ośrodku Szkolenia Kadr Medycznych, odbędzie się kurs wymagany programem specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii zatytułowany:
„Zakażenia HIV, choroba AIDS i inne zakażenia”
Kurs uzyskał akredytację CMKP:
https://kursy.cmkp.edu.pl/?gz=3&ro=1&spe=245

Cena kursu:

Promocyjna cena kursu przy wpłacie do 17.05.2019 r. wynosi:
* dla specjalizantów Stowarzyszenia św. Celestyna – 250 PLN
* dla pozostałych osób – 300 PLN
Wpłata po 17.05.2019 r. wynosi:
* dla wszystkich – 350 PLN

Uwaga: Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kursie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie określonej regulaminem wpłaty w wyznaczonym terminie, a nie tylko data wysłania formularza zgłoszeniowego!

O wysokości opłaty decyduje data przelewu a nie data wysłania formularza zgłoszeniowego!
Opłatę za kurs prosimy kierować na konto:
Ośrodek Działalności Gospodarczej i Badawczo Rozwojowej przy Stowarzyszeniu św. Celestyna
nr rachunku bankowego: 18 1090 2431 0000 0001 4229 1265 w Banku Santander O/Strzelin

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek:
(imię nazwisko), opłata za kurs 14.06.2019.

Pobierz zgłoszenie uczestnika kursu.