II Piknik jeździecki i Mini Zawody Towarzyskie Celestyn 2017

Zapraszamy wszystkich jeźdźców wraz z rodzicami na piknik jeździecki i Mini Zawody w skokach przez przeszkody. Impreza adresowana jest dla wszystkich dzieci biorących udział w zajęciach rekreacyjnej jazdy konnej w Celestynie, jak i dla jeźdźców z okolicznych stajni.
W czasie pikniku przewidujemy: ognisko (prowiant we własnym zakresie) i Zawody w skokach przez przeszkody.

1.Organizator: Stowarzyszenie św. Celestyna w Mikoszowie

2. Miejsce rozgrywania zawodów: Stajnia Hipoterapii Stowarzyszenia św. Celestyna

3. Kontakt biuro zawodów : tel. 603 20 069 lub 607848801 mail: matylda_friedrich@celestyn.pl

4 .Kategoria: Zawody Towarzyskie

5 .Termin: 22.07.2017 (sobota)

6 .
Sędzia główny: Ilona Soldatiuk
Biuro zawodów: Matylda Friedrich
Gospodarz toru: Kinga Harasymowicz
Spiker: Matylda Friedrich

7. Parkur i rozprężalnia: podłoże piaszczyste.

8. Zgłoszenia: do dnia 18.07.2017 r. w stajni Stowarzyszenia św. Celestyna.
Zgłoszenia tylko wg wzoru na kartach dostępnych na końcu propozycji.
Wydrukowane karty zgłoszenia do wypełnienia są dostępne u Instruktora.
Zgłoszenia przyjmuje Matylda Friedrich tel. 603 250 069
Zgłoszenie pary do zawodów jest równoznaczne z akceptacją propozycji.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkie informacje udzielane są przez organizatora pod numerem telefonu 603250069 lub 607848801.

9. Dokładny harmonogram godzinowy zostanie podany w terminie do 18.07.2017
10. Opłaty:
Opłata organizacyjna (wpisowe): 20,00 zł
Startowe: każdy przejazd 20,00 zł
Każdy jeździec może wpisać się na dwa przejazdy (2 w jednym konkursie lub po 1 w dwóch różnych konkursach).
Zawodnicy którzy nie odwołają udziału w zawodach na trzy dni przed ich rozpoczęciem będą zobowiązani do poniesienia kosztów opłaty organizacyjnej.

OPŁATY DOKONUJEMY WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM NA ZAWODY LUB NAJPÓŹNIEJ DO 17.07.2017

11. Listy startowe będą dostępne 20.06.2017.

12. W przeddzień zawodów plac konkursowy będzie otwarty w godzinach 13.00-15.00, a skorzystać z niego będzie można po wcześniejszym umówieniu się.

13. STRÓJ ZAWODNIKA: Zgodnie z przepisami PZJ. Podczas Zawodów Towarzyskich można jechać z batem, ostrogi nie są obowiązkowe.

14. WARUNKI UDZIAŁU
· W konkursach mogą uczestniczyć amatorzy:
· Zawodników obowiązuje aktualna książeczka zdrowia sportowca lub w przypadku jej nieposiadania, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej.
· Przy zgłoszeniu osoby do lat 18-tu wymagana jest pisemna zgoda prawnych opiekunów na udział w tegorocznych zawodach – wzór dołączony na końcu propozycji.

Konie przyjezdne muszą posiadać aktualne badania i szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Bez wskazanych dokumentów konie nie zostaną wpuszczone na teren zawodów.

UWAGA!! Osoby chętne do udziału w zawodach na własnym koniu zobowiązane są do wcześniejszego kontaktu z organizatorem.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY. Udział w pikniku jest bezpłatny.

PROGRAM i ZASADY ZAWODÓW SKOKOWYCH :
22.07.2017 (sobota ) Zawodnicy startujący w pierwszym konkursie na koniach Celestyna zobowiązani są do wcześniejszego przygotowania koni (czyszczenie, siodłanie).

KONKURS nr.1 LL – zwykły (60cm).
Zawodnicy z jednakową liczbą punktów karnych klasyfikowani są według czasu przejazdu – wygrywa zawodnik który uzyskał najkrótszy czas przejazdu.
· strącenie przeszkody: 4 punkty karne
· pierwsze nieposłuszeństwo konia: 4 punkty karne
· drugie nieposłuszeństwo konia: 8 punktów karnych
· trzecie nieposłuszeństwo konia: eliminacja
· upadek jeźdźca lub jeźdźca i konia: eliminacja
· pomylenie trasy przebiegu: eliminacja
· nadużywanie pomocy jeździeckich; bicie konia – dyskwalifikacja

 

KONKURS nr.2 mini LL – zwykły (30cm). Zawodnicy z jednakową liczbą punktów karnych klasyfikowani są według czasu przejazdu – wygrywa zawodnik który uzyskał najkrótszy czas przejazdu.
· strącenie przeszkody: 4 punkty karne
· pierwsze nieposłuszeństwo konia: 4 punkty karne
· drugie nieposłuszeństwo konia: 8 punktów karnych
· trzecie nieposłuszeństwo konia: eliminacja
· upadek jeźdźca lub jeźdźca i konia: eliminacja
· pomylenie trasy przebiegu: eliminacja
nadużywanie pomocy jeździeckich; bicie konia – dyskwalifikacja
Parkur będzie składał się z przejazdu przez drążki ułożone na płasko oraz przeszkody o maksymalnej wysokości 30cm.
Uwaga.
W konkursie nr. 2 mini LL w osobnej kwalifikacji będą mogły wystąpić dzieci nie jeżdżące samodzielnie ( do lat 10 ) z osobą prowadzącą konia z ziemi (rodzicem lub wolontariuszem). Zapraszamy najmłodszych do wspólnej zabawy!

Dekoracja odbędzie się po zakończeniu wszystkich konkursów bez koni.

NAGRODY
Nagrody rzeczowe dla zwycięzców, flot’s dla wszystkich zawodników.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i szkody zaistniałe w czasie trwania zawodów i transportu.

 

Kodeks postępowania zgodnego z dobrem konia
PZJ wymaga, od wszystkich osób zaangażowanych w jakikolwiek sposób w międzynarodowy sport jeździecki, przestrzegania Kodeksu Postępowania z Koniem oraz uznania i zaakceptowania zasady, że dobro konia zawsze jest najważniejsze i nigdy nie może być podporządkowane rywalizacji sportowej ani wpływom komercyjnym.
1. Dobro konia jest wartością nadrzędną ponad wszelkimi innymi wymaganiami na
wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach.
2. Konie i zawodnicy musza być prawidłowo wytrenowani, przygotowani i zdrowi zanim
zostaną dopuszczeni do zawodów. Nie są dozwolone jakiekolwiek zabiegi chirurgiczne,
które zagrażają dobrostanowi danego konia lub bezpieczeństwu innych koni i/lub
zawodników uczestniczących w zawodach.
3. 3. Zawody nie mogą naruszać dobrostanu konia
4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom odpowiednią opiekę po
zakończeniu zawodów oraz humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej.
5. PZJ wzywa wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do osiągania najwyższego
możliwego poziomu wiedzy w ich specjalności w zakresie opieki i postępowania z
koniem biorącym udział w zawodach.

Dokumenty do pobrania:

https://drive.google.com/drive/folders/0BwHYAw33xl6FMndJSl9mRy02cTQ

Bezpłatny wstęp