Certyfikat PTH na 2018 rok dla naszego ośrodka Hipoterapii

Miło nam zakomunikować, że kolejny rok z rzędu Ośrodek Hipoterapii w Stowarzyszeniu św. Celestyna w Mikoszowie otrzymał certyfikat i tym samym został objęty patronatem Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.

Z tego miejsca składamy serdecznie gratulacje celestynowskiej Hipoterapii!:)

Ośrodki legitymujące się tytułem „Ośrodka Patronackiego Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego” posiadają następujące przywileje oraz obowiązki:

  1. Ośrodki funkcjonują pod merytorycznym nadzorem Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, które reprezentuje Polskę w ogólnoświatowej organizacji The Federation of Riding for the Disabled International.
  2. Ośrodki patronackie – realizując zabiegi hipoterapeutyczne zgodnie z obowiązującymi standardami zawartymi w Kanonach Polskiej Hipoterapii – gwarantują wysoka jakość oferowanych usług.
  3. Pracownicy ośrodków patronackich biorący udział w oferowanych przez PTHip formach kształcenia ustawicznego (warsztaty, seminaria, konferencje) korzystają z częściowego dofinansowania Towarzystwa.
  4. Najlepsze ośrodki patronackie dysponujące odpowiednio przygotowaną, zróżnicowaną i doświadczona kadrą oraz prowadzące pacjentów z różnymi schorzeniami i zaburzeniami rozwoju, mogą starać się o uzyskanie prawa do prowadzenia 80-godzinnych praktyk zawodowych dla przyszłych hipoterapeutów.
  5. Towarzystwo prowadzi działania promujące najlepsze ośrodki hipoterapii wśród rodzin pacjentów oraz potencjalnych sponsorów (m in. poprzez stronę internetową PTHip).
  6. Towarzystwo informuje środowisko lekarzy specjalistów o najlepszych ośrodkach hipoterapii m.in. w trakcie szkoleń dla lekarzy.