CENTRUM MEDYCZNE

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą działającej w ramach Stowarzyszenia nowoczesnej placówki medycznej, oferującej szereg podstawowych oraz wysoce specjalistycznych konsultacji i zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych

SPECJALIZACJE, SZKOLENIA, STAŻE, KURSY, KONFERENCJE

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością oraz ofertą działającego w ramach Stowarzyszenia Ośrodka Szkolenia Kadr Medycznych

PRZEDSZKOLE I ZERÓWKA

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością oraz ofertą działającego w ramach Stowarzyszenia Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi.

EDUKACJA

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością oraz ofertą działających w ramach Stowarzyszenia szkół.

OGNISKO MUZYCZNE

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością oraz ofertą działającego w ramach Stowarzyszenia Społecznego Ogniska Muzycznego.

TEATR TAŃCA

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością oraz ofertą działającego w ramach Stowarzyszenia Teatru Tańca, w którym artystami są osoby niepełnosprawne.

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością oraz ofertą działającego w ramach Stowarzyszenia ZAZ-u.

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością oraz ofertą działającego w ramach Stowarzyszenia warsztatu.

HIPOTERAPIA

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością oraz ofertą działającego w ramach Stowarzyszenia Ośrodka Hipoterapii oraz Szkółki Jeździeckiej

DOGOTERAPIA

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością oraz ofertą działającego w ramach Stowarzyszenia Ośrodka Dogoterapii.