Historia

20 lat działalności Stowarzyszenia Świętego Celestyna to przede wszystkim opis ciężkiej, pełnej miłości i poświecenia pracy trzech wyjątkowych kobiet: mgr Anny Kobel, dr nauk med. Krystyny Kobel-Buys oraz mgr Małgorzaty de Haan, które dzięki ogromnej wierze i zaangażowaniu oraz wsparciu wielu życzliwych ludzi stworzyły specjalistyczny ośrodek świadczący wszechstronną i kompleksową pomoc osobom niepełnosprawnym.
Ciężkie czterokończynowe porażenie mózgowe, które dotknęło Krzysztofa Tuszyńskiego, syna Małgorzaty de Haan, stało się inspiracją i motorem do działania na rzecz niesienia pomocy również innym dzieciom i ich rodzicom borykającym się z podobnym cierpieniem, izolacją i różnorodnymi barierami związanymi z niepełnosprawnością.
Założycielki Stowarzyszenia zaczęły swoją działalność od zakupu kilku hektarów ziemi, jednego zrujnowanego budynku i sprawowania osobistej opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
Początki działalności były bardzo trudne, ponieważ do pokonania było wiele barier prawnych, instytucjonalnych, finansowych, a w tym często ludzkich. Zdobyte dzięki osobistej opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi doświadczenie pozwoliło na stworzenie instytucji, gdzie każdego dnia wspaniali lekarze i specjaliści z różnych dziedzin dbają o odpowiedni rozwój osób dotkniętych chorobą lub kalectwem od urodzenia do późnej starości. To jedyny taki ośrodek w Polsce, gdzie osoby niepełnoprawne są leczone, rehabilitowane, edukowane oraz zatrudniane w działającym przy Stowarzyszeniu Zakładzie Aktywności Zawodowej.
Stowarzyszenie zadbało również o rozwój umiejętności i zdolności muzycznych u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez naukę gry na instrumentach, taniec oraz integrację z środowiskiem kulturalnym świata muzyki. Jednym z kluczowych aspektów funkcjonowania Stowarzyszenia jest Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii, w którym dodatkowo prowadzona jest szeroko zakrojona działalność naukowo – badawcza związana z nowatorskim wykorzystaniem Klenbuterolu w leczeniu zaniku mięśni i zaburzeń ruchowych u dzieci. W związku z działalnością naukową i zdobytym przez 20 lat istnienia ośrodka doświadczeniem Stowarzyszenie organizuje międzynarodowe, krajowe i lokalne konferencje, sympozja oraz szkolenia.
Społeczno-naukowa działalność była już wielokrotnie nagradzana i wyróżniana, a ośrodek i jego założycielki znane są w szerokich kręgach w kraju i zagranicą, czego dowodem jest ogromne grono serdecznych przyjaciół.