Oddziały i poradnie

Centrum „Celestyn” świadczy kompleksowe usługi na wysokim poziomie medycznym i organizacyjnym w ramach pobytu dziennego na oddziałach szpitalnych oraz w ramach opieki ambulatoryjnej w poradniach specjalistycznych.
Działamy w oparciu o zasady dobrej praktyki medycznej – Udzielamy pacjentom różnorodnej pomocy obejmującej problematykę psychiatryczną, neurologiczną, psychologiczną, rehabilitacyjną i logopedyczną.

Leczenie w ramach pobytu dziennego:

 • Dzienny Oddział Rehabilitacyjny dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego
 • Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży
 • Dzienny Oddział Psychiatryczny Ogólny
 • Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Lecznictwo ambulatoryjne:

 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Neurologiczna dla dzieci i młodzieży
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Poradnia dla Osób z Autyzmem
 • Poradnia Rehabilitacyjna
 • Poradnia Logopedyczna
 • Poradnia Psychologiczna

Pracownie Elektrofizjologii:

 • Elektroencefalografii – EEG
 • Elektrokardiografii – EKG
 • Biofeedback

Zakład Rehabilitacji:

 • Szeroki zakres zabiegów rehabilitacyjnych
 • Ocena wad postawy ciała
 • Ocena składu masy ciała
 • Ocena fizjoterapeutyczna